foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Zapraszamy!
Warsztat Terapii Zajęciowej przy Integracyjnym Stowarzyszeniu Osób Niepełnosprawnych "Prometeusz" serdecznie zaprasza od poniedziałku do piątku w godzinach 7.40 - 14.40 ul. Połaniecka 10, 22-100 Chełm telefon/fax: (82) 564-55-40 warsztat.chelm@wp.plWięcej

Menu

Statystyki

0130195
dzisiajdzisiaj116
wczorajwczoraj192
w tym tygodniuw tym tygodniu1128
w tym miesiącuw tym miesiącu3076
wszystkiewszystkie130195

Galeria prac uczestników

Dołącz do nas!

Jeśli chcesz zostać naszym uczestnikiem, pobierz podanie, wypełnij, dołącz orzeczenie o niepełnosprawności i dostarcz do Warsztatu Terapii Zajęciowej przy ul. Połanieckiej 10 (od strony boiska SP nr 8)

 

 

×

Ostrzeżenie

EU e-Privacy Directive

Ta strona używa plików cookie do zarządzania uwierzytelnianiem, nawigacją i innymi funkcjami. Korzystając z naszej strony internetowej, zgadzasz się, że możemy umieszczać pliki cookie na Twoim urządzeniu.

Zobacz Politykę Prywatności witryny wtz

Zobacz Dyrektywę 2002/58/WE Parlamentu Europejskiego i Rady

Zobacz Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679

Odrzuciłeś cookie. Możesz tę decyzję zmienić.

1. W skład Rady Programowej obligatoryjnie wchodzą:

a) Kierownik Warsztatu jako Przewodniczący Rady;

b) terapeuci - instruktorzy terapii zajęciowej;

c) psycholog;

d) specjalista ds. rehabilitacji/rehabilitant.

2. W składzie Rady Programowej Warsztatu znajdują się pracownicy merytoryczni zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem w sprawie WTZ.

3. W przypadku ustania stosunku pracy z pracownikiem będącym zgodnie z Rozporządzeniem członkiem Rady Programowej osoba przyjęta na jego miejsce automatycznie wchodzi w skład Rady Programowej.

4. W posiedzeniach Rady Programowej mogą uczestniczyć inne zaproszone osoby według aktualnych potrzeb.

5. Do zadań Rady Programowej należą:

a) przyjmowanie kandydatów do uczestnictwa w Warsztacie zakwalifikowanych przez Zarząd I.S.O.N. „Prometeusz”;

b) opracowanie i zatwierdzenie Indywidualnego Programu Rehabilitacji i Terapii dla każdego uczestnika Warsztatu i jego modyfikacjaw miarę potrzeb oraz wskazanie osoby odpowiedzialnej za realizację programu;

c) nie rzadziej niż raz na pół roku dokonywanie oceny indywidualnychefektów rehabilitacji i terapii przy udziale uczestnika Warsztatu;

d) co najmniej raz w roku dokonywanie okresowej oceny realizacji IPRiT;

e) dokonywanie nie rzadziej niż co trzy lata kompleksowej oceny realizacji IPRiT i zajęcie stanowiska w kwestii osiągniętych przez uczestnika postępów zgodnie z przepisami Ustawy o rehabilitacji;

f) okresowa ocena współpracy ze środowiskiem rodzinnym uczestnika;

g) ustalanie składów osobowych poszczególnych grup terapeutycznych;

h) określanie zasad dysponowania środkami finansowymi związanymi z treningiem ekonomicznym oraz ich przeznaczenia dla poszczególnych uczestników;

i) podejmowanie decyzji o skreśleniu uczestników z listy Warsztatu;

j) stosowanie sankcji wymienionych w § 8 Regulaminu;

k) prognozowanie o możliwości podjęcia przez uczestnika zatrudnienia po zakończeniu stażu zawodowego i zdecydowanie na tej podstawie o wykreśleniu lub pozostawieniu uczestnika na liście WTZ do czasu ukończeniu stażu.

6. Decyzje w Radzie Programowej zapadają większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decydującym głosem jest głos Przewodniczącego Rady – Kierownika Warsztatu.

7. W przypadku nieobecności na posiedzeniu Rady Programowej Kierownika, funkcję Przewodniczącego Rady pełni Członek Rady wybrany z pośród niej większością głosów.

 


/§ 13 Regulaminu Organizacyjnego WTZ/

Ostatnio dodane

Podziękowanie

Spotkanie Wigilijne

W dniu 20 grudnia 2018 roku w Warsztacie odbyło się uroczyste spotkanie z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia. Spotkanie uświetnili swoją obecnością goście z Urzędu Miasta Chełm: Pani Jolanta Gierasimiuk - Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych i Pani Agnieszka Kowalczyk - Inspektor Wydziału Spraw Społecznych, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie reprezentowały: Pani Marzena Szkałuba  - Pełnomocnik Dyrektora MOPR ds. PFRON oraz Pani Małgorzata Szczepaniak - Przewodnicząca Powiatowego Zespołu ds.Orzekania o Niepełnosprawności. Spotkanie uświetnili przedstawiciele rodziców w osobach Pani Jadwigi Rusinek, Pani Stanisławy Matyszczak, Pani Renaty Sadowskiej oraz Pani Lucyny Senkowicz.

 

Polecane witryny

Powiększysz czytany tekst wciskanymi jednocześnie klawiszami "ctrl" i "+", pomniejszysz tekst wciskając razem "ctrl" i "-"

Wszelkie prawa zastrzeżone! Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie zdjęć i treści zabronione.